bgschool.info

Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
10клас-Информационни технологии, Интернет
Тест 1 за 10 клас - ИТ - Бази данни
Тест 2 за 10 клас - ИТ - Power Point
12клас-Английски език
Тест 1 за 12 клас - Английски език
12клас-Български език и литература
Тест 1 за 12 клас - БЕЛ - Христо Смирненски
Тест 2 за 12 клас - БЕЛ - Йордан Йовков
Тест 3 за 12 клас - БЕЛ - Иван Вазов - Проза
Тест 4 за 12 клас - БЕЛ - Пейо К. Яворов
Тест 5 за 12 клас - БЕЛ - Пенчо Славейков
Тест 6 за 12 клас - БЕЛ - Елисавета Багряна
12клас-Информационни технологии, Интернет
Тест 1 за 12 клас - ИТ- Обобщен
Тест 1 за 12 клас - Интернет
Тест 2 за 12 клас - ИТ - Обобщен
Тест 3 за 11 клас - ИТ - Excel и списъци
12клас-Математика
Тест 6 за 12 клас - Математика - ДЗИ - 1 септември 2009 - Вариант 2
Тест 1 за 12 клас - Математика - ДЗИ - 3 юни 2008 - Вариант 2
Тест 10 за 12 клас - Математика - Пробен ДЗИ
Тест 11 за 12 клас - Математика - Пробен ДЗИ
Тест 2 за 12 клас - Математика - ДЗИ - 4 юни 2008 - Вариант 1
Тест 3 за 12 клас - Математика - ДЗИ - 2 септември 2008 - Вариант 2
Тест 4 за 12 клас - Математика - ДЗИ - 19 май 2009 - Вариант 1
Тест 5 за 12 клас - Математика - ДЗИ - 26 май 2009 - Вариант 2
Тест 7 за 12 клас - Математика - ДЗИ - 2 септември 2009 - Вариант 1
Тест 8 за 12 клас - Математика - ДЗИ - 17 май 2010 - Вариант 1
Тест 9 за 12 клас - Математика - Пробен ДЗИ
3клас-Български език и литература
Тест 1 за 3 клас - БЕЛ - Думата като част на речта
Тест 2 за 3 клас - БЕЛ - Текст, изречение, пунктуация и редактиране
Тест 3 за 3 клас - БЕЛ - Състав и строеж на думата
4клас-Български език и литература
БЕЛ - 4 клас - тест 10
БЕЛ - 4 клас - тест 6
БЕЛ - 4 клас - тест 7
БЕЛ - 4 клас - тест 8
БЕЛ - 4 клас - тест 9
Тест 1 за 4 клас - БЕЛ - МОМН 2007 - 15 въпроса
Тест 2 за 4 клас - БЕЛ - МОМН 2008 - 15 въпроса
Тест 3 за 4 клас - БЕЛ - МОМН 2009 - 15 въпроса
Тест 4 за 4 клас - БЕЛ - МОМН 2010
Тест 5 за 4 клас - БЕЛ - 310 въпроса
4клас-Математика
Тест 1 за 4 клас - Математика - МОМН 2007
Тест 2 за 4 клас - Математика - МОМН 2008
Тест 3 за 4 клас - Математика - МОМН 2009
Тест 4 за 4 клас - Математика - МОМН 2010
4клас-Човекът и обществото
Тест 1 за 4 клас - ЧО - МОМН 2007
Тест 2 за 4 клас - ЧО - МОМН 2008
Тест 3 за 4 клас - ЧО - МОМН 2009
Тест 4 за 4 клас - ЧО - МОМН 2010
4клас-Човекът и природата
Тест 1 за 4 клас - ЧП - МОМН 2007
Тест 2 за 4 клас - ЧП - МОМН 2008
Тест 3 за 4 клас - ЧП - МОМН 2009
Тест 4 за 4 клас - ЧП - МОМН 2010
5клас-Английски език
Тест 1 за 5 клас - Английски език - МОМН 2008
Тест 2 за 5 клас - Английски език - МОМН 2009
Тест 3 за 5 клас - Английски език - МОМН 2010
5клас-Български език и литература
Тест 1 за 5 клас - БЕЛ - МОМН 2008
Тест 2 за 5 клас - БЕЛ - МОМН 2009
5клас-География и икономика
Тест 1 за 5 клас - География - МОМН 2008
Тест 2 за 5 клас - География - МОМН 2009
Тест 3 за 5 клас - География - МОМН 2010
5клас-Информационни технологии
Тест 1 за 5 клас - ИТ
5клас-Испански език
Тест 1 за 5 клас - Испански език - МОМН 2008
Тест 2 за 5 клас - Испански език - МОМН 2009
Тест 3 за 5 клас - Испански език - МОМН 2010
5клас-История и цивилизация
Тест 1 за 5 клас - История - МОМН 2008
Тест 2 за 5 клас - История - МОМН 2009
Тест 3 за 5 клас - История - МОМН 2010
5клас-Италиански език
Тест 1 за 5 клас - Италиански език - МОМН 2008
Тест 2 за 5 клас - Италиански език - МОМН 2009
5клас-Немски език
Тест 1 за 5 клас - Немски език - МОМН 2008
Тест 3 за 5 клас - Немски език - МОМН 2010
5клас-Руски език
Тест 1 за 5 клас - Руски език - МОМН 2008
Тест 2 за 5 клас - Руски език - МОМН 2009
Тест 3 за 5 клас - Руски език - МОМН 2010
5клас-Френски език
Тест 1 за 5 клас - Френски език - МОМН 2008
Тест 2 за 5 клас - Френски език - МОМН 2009
Тест 3 за 5 клас - Френски език - МОМН 2010
5клас-Човекът и природата
Тест 1 за 5 клас - ЧП - МОМН 2008
Тест 2 за 5 клас - ЧП - МОМН 2010
6клас-Английски език
Тест 1 за 6 клас - Английски език - МОМН 2009
Тест 2 за 6 клас - Английски език - МОМН 2010
6клас-Български език и литература
Тест 1 за 6 клас - БЕЛ - МОМН 2009
Тест 2 за 6 клас - БЕЛ - МОМН 2010
6клас-География и икономика
Тест 1 за 6 клас - География - МОМН 2009
Тест 2 за 6 клас - География - МОМН 2010
6клас-Испански език
Тест 1 за 6 клас - Испански език - МОМН 2009
Тест 2 за 6 клас - Испански език - МОМН 2010
6клас-История и цивилизация
Тест 1 за 6 клас - История - МОМН 2009
Тест 2 за 6 клас - История - МОМН 2010
6клас-Италиански език
Тест 1 за 6 клас - Италиански език - МОМН 2009
Тест 2 за 6 клас - Италиански език - МОМН 2010
6клас-Математика
Тест 1 за 6 клас - Математика - МОМН 2009
6клас-Немски език
Тест 1 за 6 клас - Немски език - МОМН 2009
Тест 2 за 6 клас - Немски език - МОМН 2010
6клас-Руски език
Тест 1 за 6 клас - Руски език - МОМН 2009
Тест 2 за 6 клас - Руски език - МОМН 2010
6клас-Френски език
Тест 1 за 6 клас - Френски език - МОМН 2009
Тест 2 за 6 клас - Френски език - МОМН 2010
6клас-Човекът и природата
Тест 1 за 6 клас - ЧП - МОМН 2009
Тест 2 за 6 клас - ЧП - МОМН 2010
7 клас - Испански език
Тест 1 за 7 клас - Испански език - МОМН 2010
7 клас - Италиански език
Тест 1 за 7 клас - Италиански език - МОМН 2010
7клас-Английски език
Тест 1 за 7 клас - Английски език - МОМН 2010
7клас-Биология и здравно образование
Тест 1 за 7 клас - Биология - МОМН 2010
7клас-Български език и литература
Тест 1 за 7 клас - БЕЛ
Тест 1 за 7 клас - БЕЛ - МОМН 2010
Тест 2 за 7 клас - БЕЛ
7клас-География и икономика
Тест 1 за 7 клас - География - МОМН 2010
7клас-История и цивилизация
Тест 1 за 7 клас - История - МОМН 2010
7клас-Немски език
Тест 1 за 7 клас - Немски език - МОМН 2010
7клас-Руски език
Тест 1 за 7 клас - Руски език - МОМН 2010
7клас-Физика и астрономия
Тест 1 за 7 клас - Физика - МОМН 2010
7клас-Френски език
Тест 1 за 7 клас - Френски език - МОМН 2010
7клас-Химия и опазване на околната среда
Тест 1 за 7 клас - Химия - МОМН 2010
8клас-Информационни технологии
Тест 1 за 8 клас - ИТ
Тест 2 за 8 клас - ИТ -
8клас-Технологии
Тест 3 за 8 клас -Технологии
Тест1 за 8 клас -Технологии
Тест2 за 8 клас -Технологии
9клас-Английски език
Тест 1 за 9 клас - Английски език
9клас-Информационни технологии, Информатика
Тест 1 за 9 клас - ИТ - Internet
Тест 1 за 9 клас - ИТ - Електронни таблици
Тест 2 за 9 клас - ИТ - Word

Университети в България

Вие сте тук:Home Всички тестове